Klasické dostihy („ovál“)

Startovní boxy se otevírají a chrti vyráží za návnadou. Na rovince nabírají rychlost, vzápětí musí co nejrychleji a bez pádu proběhnout zatáčkou, následuje protilehlá rovinka a už je tu poslední zatáčka, cílová rovinka a cíl, psi dobíhají do pískoviště, kde si je majitelé odchytávají.   

   Běhají se na dráze, která má tvar oválu (většinou dvě velká „U“ proti sobě), proto se někdy používá slovo „ovál“. Délka bývá pro italské chrtíky a vipety 360 m, pro ostatní plemena 480 m. Ale běhají se dostihy i na jiné vzdálenosti, například 280 m. Občas se pořádají i dostihy rovinné. Těch je však minimum a většinou jsou to dostihy propagační. Poloměr zatáček je 40 – 45 m, šířka dráhy na rovině 6 m, v zatáčkách 8 m, některé dráhy (Lednice) mají klopené zatáčky s převýšením asi 4%. Povrch dráhy tvoří tráva nebo písek (zde by se mělo hovořit spíše o jílovito-písčitých drahách, není totiž písek jako písek). Dostihová sezona trvá přibližně od března do října. Pořádá se okolo 20 dostihů.

   Způsob tažení návnady je dvojí. „Klasický zajíc“ – vlasec s návnadou je tažen před chrty pomocí kladek, které jsou na zemi, nebo můžou být vedeny horem (jsou upevněny na sloupech) a celé zařízení je poháněno elektromotorem. Po každém běhu se vlasec (za pomoci motorky) opět natáhne do výchozí pozice. Nebo se používá tzv. „nekonečný zajíc“, kdy je tažné zařízení namontováno na vnitřním okruhu dráhy a běhá stále dokola, takže se nemusí po každém běhu znova natahovat.

   Způsob hodnocení. Běhá se ze startovacích boxů, kterých je šest, to znamená, že v běhu může být nejvíce šest chrtů. Psi a feny běhají zvlášť, při malém počtu mohou běžet společně v tzv. mix běhu.

Jsou dva způsoby postupu do finále, „dle časů“ a „dle pořadí“.

   Dle časů – pro tento způsob je bezpodmínečně nutná přesná časomíra, která v každém běhu změří časy všech startujících. Každý pes běží dvakrát (s výjimkou greyhoundů – pro ně je druhý běh fakultativní), počítá se lepší čas a 6 psů s nejrychlejšími časy postupuje do finále.Tento způsob je výhodnější (rychlejší) při větším počtu startujících.

   Dle pořadí – do finále se postupuje systémem rozběh, opravný běh, semifinále, finále.Tento způsob lze použít do maximálního počtu 36 startujících. Je třeba znát a respektovat současnou výkonnost psů a podle ní sestavit spravedlivě jednotlivé rozběhy. Nesmí dojít ke kumulaci nejrychlejších (nebo naopak nejslabších) jedinců do jednoho běhu. Zpravidla se nasazuje s číslem 1 nejrychlejší pes, pak postupně další. Opravné běhy a semifinále se sestavují podle daných tabulek, kde je přesně určeno, podle doběhu psa v rozběhu, s jakou dečkou a s kým bude startovat.         

Příklad:

   Při počtu do 12 startujících jsou dva rozběhy. První dva z každého rozběhu postupují přímo do finále, ostatní do opravného běhu. Ty jsou také dva, vítězové opravných běhů postupují do finále.

   Při počtu do 18 startujících jsou 3 rozběhy, do finále postupují pouze vítězové rozběhů. Opravné běhy jsou také 3, do finále postupují vítězové opravných běhů.

   Je-li psů 19 – 24, postupuje se do finále přes semifinále. Jsou 4 rozběhy, první dva z každého běhu postupují do semifinále, ostatní do opravného běhu. Opravné běhy jsou 4, vítězové postupují do semifinále. Semifinále jsou 2, do finále postupují první 3 z každého semifinále.

Obdobně se postupuje při počtu 19 – 30 startujících (5 rozběhů) a 31 – 36 chrtů (6 rozběhů).

   U nás jsou stálé dostihové dráhy v Kolíně, Lednici na Moravě a Mladé Boleslavi. Všechny mají travnatý povrch s pískovým doběhem. Dráha v Lednici má klopené zatáčky. V Kolíně a Lednici je klasické tažení návnady, v Mladé Boleslavi je nekonečný zajíc. Dráha je i na Praskačce, ta je však soukromá. Příležitostně se konají dostihy i na jiných místech, jde většinou o dostihy propagační, bývají součástí dalších akcí. Chrtaři se tak snaží zviditelnit dostihy a přiblížit je dalším lidem.

Nejčastější dotazy

Dostihové dečky - majitel musí mít všech 6 dostihových deček, neví předem, kterou bude potřebovat.

Dostihový košík – nejsou běžně v obchodech k dostání, dají se koupit na dostizích, na internetu, někteří majitelé si je vyrábějí sami. Košíky jsou: drátěné (lehký, slabý, ale pevný – aby nepraskl – drát), plastové (bývají bílé, červené) – pokud nedáte pozor a někde, třeba v autě, ho zamáčkněte, může prasknout spojnice nad „nosem“, další jsou drátěné potažené plastem, vydrží poměrně dost. Všechny tři typy je možno používat, záleží na vás, jaký košík psovi pořídíte.

Číslo dečky jakou dáte psovi zjistíte v programu dostihů. Pozornost věnujte i hlášení, může dojít ke změně a váš pes může mít jinou dečku, než je psáno.

Číslo boxu – vylosujete si před startem, pokud není k dispozici losovací zařízení.

Nezapomeňte – přihlásit se včas na dostih, s sebou: očkovací průkaz nebo pas (pes musí být očkován), dostihovou licenci, košík, dečky, obojek, vodítko, misku, vodu, případně tužku (chcete-li si psát výsledky).

Potvrzení o přijetí se neposílají. Program obdržíte u přejímky, platí se na místě.

 

Coursing 

 Je to sport zajímavý a plný napětí. A možná i zajímavější, než dostihy koní, neboť koni může „poradit“ člověk, chrt si musí poradit sám. Můžete si všimnout, že mezi startujícími jsou jak nezkušení, tak i protřelí závodníci, kteří neběhají jen nohama, ale také „hlavou“. Hodně znamenají zkušenosti psa.                               

   Je to terénní dostih, který se koná na větším prostranství (velké louce), může být s převýšením, kde je pomocí branek (například z balíků sena, aby nedošlo ke zranění psů) - brankový způsob, nebo pouze pomocí kladek - bodový způsob, vytyčena nepravidelná trasa (má napodobovat běh živé zvěře). Délka trati bývá 500 až 1 000 metrů.

   I zde se používá dvojí způsob tažení návnady - klasický zajíc, nebo nekonečný zajíc.

   Způsob hodnocení. Chrti nevybíhají ze startovních boxů, ale jsou pouštěni tzv, "z ruky". Psi běhají ve dvojicích, jeden běží v červené, druhý v bílé, nebo modré, dečce. Hodnotí se, který pes proběhne brankou jako první (brankový), nebo se hodnotí rychlost, horlivost, inteligence, hbitost a vytrvalost (bodový). Běhají se dvě kola, přičemž druhé kolo se běží opačným směrem (nebo na jiné dráze, je-li k dispozici). Chrti jsou totiž inteligentní, pamatují si, jak běželi poprvé a mohli by si chtít trať zkrátit. Za každý běh se udělují body a vyhrává chrt s nejvyšším součtem bodů z obou kol.

 

ZPĚT