Nominační kriteria pro účast psa z ČR na MS a ME

 

ke stažení ve wordu

Při nominaci je postupováno v zásadě dle následujících kritérií
(pokud počet přihlášených převyšuje 6 + 6 v plemeni a pohlaví):
 - Dostihový/coursingový vítěz předešlého roku
 - Finálové umístění předešlého roku při MS, ME
 - Umístění v nominačních závodech (termíny jsou vypsány v dostihovém a coursingovém kalendáři na každou sezonu). Počítá se nejlepší umístění ze tří závodů, při rovnosti dvou psů rozhodují lepší druhá umístění.
- Umístění do 3. místa při CACIL dostihu/coursingu (při počtu nejméně šesti startujících)

Přihlášku psa na MS, ME zašle majitel psa k rukám DaCK.

Poznámka:

Každá země může nominovat maximálně 6 psů a 6 fen z každého plemene. Vítězové předchozího roku smějí obhajovat svůj titul mimo kontingent 6 psů.
Majitel se nemůže hlásit sám pořadateli, ale hlásí se Dostihové a coursingové komisi, která provede nominaci a přihlášky odevzdá na ČMKU, která je odešle.
Dva poslední dostihy/coursingy před uzávěrkou přihlášek musí mít chrt bez diskvalifikace.
Diskvalifikaci nesmí mít chrt ani mezi uzávěrkou přihlášek a mistrovstvím.